Odluke 43. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d. i informacija o konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo da je dana 12. lipnja 2017. godine održana Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb.

U radu Glavne skupštine sudjelovali su dioničari koji raspolažu s ukupno 415.688 glasova od 429.697 ukupnog broja dionica s pravom glasa, odnosno 96,7398% ukupnog temeljnog kapitala Društva, što je bilo dovoljno da Skupština može donositi pravovaljane odluke.

U skladu s objavljenim Dnevnim redom, Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. donijela je odluke o:

  • upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2016. godini,
  • davanju razrješnice članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.,
  • davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.,
  • imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2017. godinu,
  • izboru članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d., te
  • opozivu člana Nadzornog odbora.

Dividenda za povlaštene dionice iznosi 112,00 kuna po dionici za 2016. godinu. Pravo na isplatu dividende (tražbina) pripada svim imateljima CROS-P-A dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 19. lipnja 2017. godine (record date). Dan od kojega će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 16. lipnja 2017. godine (ex date). Dividenda će biti isplaćena 11. srpnja 2017. godine (payment date).

Konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. bit će održana u najkraćem mogućem roku, o čemu ćemo informirati javnost.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.

Dokumenti za preuzimanje