Odluke 42. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo da je dana 9. lipnja 2016. godine održana Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d., Miramarska 22, Zagreb. U radu Glavne skupštine sudjelovali su dioničari koji raspolažu s ukupno 415.689 glasova od 429.697 ukupnog broja dionica s pravom glasa, odnosno 96,74% ukupnog temeljnog kapitala Društva, što je bilo dovoljno da Skupština može donositi pravovaljane odluke.

U skladu s objavljenim Dnevnim redom, Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. donijela je odluke o:

  • upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2015. godini
  • davanju razrješnice članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.
  • davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.
  • imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2016. godinu
  • izmjeni Statuta CROATIA osiguranja d.d.

Dividenda za povlaštene dionice - prema odredbi članka 11. Statuta CROATIA osiguranja d.d., kojom je utvrđena obveza Društva da isplati dividendu za 8.750 povlaštenih dionica u visini od 8% na nominalnu vrijednost dionica, što iznosi 980.000,00 kn za 2015. godinu i 980.000,00 kn za 2014. godinu u kojoj se zbog ostvarenog gubitka nije mogla ispuniti obveza, te će biti isplaćeno 112,00 kuna po dionici za 2014. godinu i 112,00 kuna po dionici za 2015. godinu, u kumulativnom iznosu od 224,00 kune. Pravo na isplatu dividende (tražbina) pripada svim imateljima CROS-P-A dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 14. lipnja 2016. godine (record date). Dan od kojega će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 13. lipnja 2016. godine (ex date).

Dividenda će biti isplaćena 8. srpnja 2016. godine (payment date).

Detalje Odluka preuzmite u nastavku objave.

Dokumenti za preuzimanje