Odluka Uprave o pokretanju postupka kolektivnog zbrinjavanja viška djelatnika - 22.9.2014.

Uprava Društva Croatia osiguranja d.d. 22. rujna 2014. godine donijela je Odluku o pokretanju postupka kolektivnog zbrinjavanja viška djelatnika. 

Navedenim postupkom obuhvaćeno je 500 djelatnika, od kojih će jedan dio djelatnika prijeći na nova radna mjesta u prodaji, dok će za ostale djelatnike obuhvaćene programom biti osigurana sredstva za otpremnine u skladu s odredbama  kolektivnog ugovora.