Odluka 47. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo da je 14. siječnja 2020. godine održana Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb.

U radu Glavne skupštine sudjelovali su dioničari koji raspolažu s ukupno 414.060  glasova od 429.697 ukupnog broja dionica s pravom glasa, odnosno 96,36 % ukupnog temeljnog kapitala Društva, što je bilo dovoljno da Glavna skupština može donositi pravovaljane odluke.

U skladu s objavljenim dnevnim redom, Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. donijela je Odluku o izmjeni Statuta CROATIA osiguranja d.d.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d

Dokumenti za preuzimanje