Objava o rješenju HANFA-e o zabrani isplate dividende

Obavještavamo investicijsku javnost da je Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) na danas održanoj sjednici (dana 26.3.2020.) donijelo odluku kojom se društvu CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33, OIB: 26187994862 (dalje u tekstu: Društvo) zabranjuje isplata dividende do 30. travnja 2021. godine. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Navedena odluka donesena je za osiguravajuća društva u Republici Hrvatskoj uslijed izvanrednih tržišnih okolnosti, a u cilju što stabilnijeg poslovanja osiguravajućih društava i održavanja stabilnosti financijskog sustava. Istom se želi ojačati likvidnost osiguravajućih društava u uvjetima pandemije koronavirusa, ali i nedavnog potresa koji je zahvatio glavni grad Republike Hrvatske.

Ovisno o tržišnim okolnostima navedenu odluku će biti moguće i dodatno produžiti.

S obzirom da je navedena informacija klasificirana kao povlaštena informacija, Društvo ju bez odgode objavljuje investicijskoj javnosti.

S poštovanjem, 

CROATIA osiguranje d.d.

Dokumenti za preuzimanje