Objava dopune dnevnog reda 43. Skupštine CROATIA osiguranja d.d.

Sukladno članku 280. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33, objavljuje zahtjev Centra za restrukturiranje i prodaju Republike Hrvatske za dopunom dnevnog reda 43. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d. koja će se održati dana 12. lipnja 2017. godine. Zahtjev je zaprimljen 11. svibnja 2017. godine i nalazi se na linku.

S poštovanjem,
CROATIA osiguranje d.d.