Obavijest - provedena dobrovoljna javna ponuda za kupnju dionica Croatia osiguranje d.d. Ljubuški

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15), CROATIA osiguranje d.d., Miramarska 22, Zagreb, OIB 26187994862 ovime objavljuje sljedeće:

CROATIA osiguranje d.d. provela je u periodu od 05.05.2015. do 03.06.2015 godine postupak dobrovoljne javne ponude za kupnju dionica Croatia osiguranje d.d. Ljubuški, Nikole Kordića b.b., 88320 Ljubuški sukladno Zakonu o preuzimanju dioničkih društava Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj 7/06) te rješenju Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine.

Putem dobrovoljne javne ponude kupljeno je 11.031 dionica što čini 36,5943% ukupno izdanih dionica izdavatelja, a čime je CROATIA osiguranje d.d. povećala udio u temeljnom kapitalu izdavatelja s 52,0502% na 88,6445%.