Obavijest CROATIA osiguranja d.d.

CROATIA osiguranje d.d., iz Zagreba, Miramarska 22, OIB 26187994862, (dalje: Društvo) temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08), dana 23. studenog 2012. godine objavljuje sljedeću                                                  OBAVIJEST da Društvo, kao ulagatelj, sudjeluje u javnoj ponudi dionica Uljanika d.d.

Temeljem Prospekta Izdavatelja (Uljanik d.d.), odobrenog od HANFE 31. listopada 2012., CROATIA osiguranje d.d. odlučila je sudjelovati u povećanju temeljnog kapitala društva Uljanik d.d., Flaciusova 1, Pula.

S tim u svezi, CROATIA osiguranje d.d. predati će potrebnu dokumentaciju za sudjelovanje u transakciji, držeći pritom da je postupak povećanja temeljnog kapitala pozitivan iskorak u daljnjoj konsolidaciji trgovačkog društva Uljanik d.d.