Obavijest CROATIA osiguranja d.d. o prodaji dionica društva kćeri

CROATIA osiguranje d.d. sklopila je dana 11.5.2016. godine ugovor kojim prodaje 100% dionica društva kćeri Croatia Sigurimi Sh.a., Priština. Ugovor je u fazi izvršenja, nakon čega Croatia Sigurimi Sh.a., Priština više neće poslovati u sastavu CROATIA osiguranje Grupe.

Odluka o prodaji dio je procesa racionalizacije poslovanja s ciljem da Croatia osiguranje i u međunarodnoj konkurenciji zadrži i ojača svoju lidersku poziciju, ne samo u Hrvatskoj već i u regiji.