Obavijest CROATIA osiguranja d.d. o posrednom stjecanju kvalificiranih udjela u glasačkim pravima i temeljnom kapitalu

Na temelju članka 15. točke 3. i članka 8. stavaka 1.i 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine broj 140/05 i 12/12), te članka 3. točke 20. Zakona o osiguranju (Narodne novine broj 30/15), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, odlučujući  o  zahtjevu  društva  CROATIA  osiguranje  d.d.,  Zagreb,  Miramarska  22,  OIB 26187994862,  zastupanog po Sanelu Volariću, predsjedniku uprave i Nikoli Mišetiću, članu uprave, za izdavanje odobrenja za posredno stjecanje kvalificiranog udjela u društvima VELEBIT OSIGURANJE d.d., Zagreb, Savska 144/a, OIB 42098054984 i VELEBIT ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d., Zagreb, Savska 144/a, OIB 69568343122, donosi dana 27. svibnja 2016. ovo

RJEŠENJE

 

1. Društvu CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Miramarska 22, OIB 26187994862, daje se odobrenje za posredno stjecanje kvalificiranog udjela od preko 10% udjela u glasačkim pravima i temeljnom kapitalu u društvu VELEBIT OSIGURANJE d.d., Zagreb, Savska 144/a, OIB 42098054984. 

2.  Društvu CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Miramarska 22, OIB 26187994862, daje se odobrenje za posredno stjecanje kvalificiranog udjela od preko 10% udjela u glasačkim pravima i temeljnom kapitalu u društvu VELEBIT ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d., Zagreb, Savska 144/a, OIB 69568343122.

3. Izreka ovog rješenja objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.