Obavijest CROATIA osiguranja d.d. o imenovanju člana Nadzornog odbora

Centar za restrukturiranje i prodaju dana 12. srpnja 2017. dao je Izjavu o imenovanju člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d., kojom je Mima Kurilić Janušić imenovana na navedenu funkciju s danom davanja izjave.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.