Obavijest CROATIA osiguranja d.d. o imenovanju člana Nadzornog odbora

Centar za restrukturiranje i prodaju dana 19. rujna 2017. dao je Izjavu o imenovanju člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d., kojom je dr.sc. Željko Lovrinčević imenovan na navedenu funkciju s danom davanja izjave.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.

Dokumenti za preuzimanje