Obavijest CROATIA osiguranja d.d.

Dostavljamo Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu od 3. travnja 2017. u upisu pripajanja društva Croatia Lloyd d.d., Ulica grada Vukovara 62, Zagreb, dioničkom društvu CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb. 

Upisom u Trgovački sud dovršen je postupak pripajanja sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.
Društvo CROATIA osiguranje d.d. raspolaže dugogodišnjim iskustvom u poslovima reosiguranja, preuzetim sada i od Croatia Lloyd d.d., a licencu za reosiguranje Društvo je dobilo tijekom prosinca prošle godine. Pripajanje je provedeno s ciljem unaprjeđenja poslovanja Društva poglavito na području korištenja kapitala i upravljanja troškovima te efikasnijeg korištenja potencijala na tržištu.
CROATIA osiguranje ima potencijal u pribavljanju poslova reosiguranja od svojih partnera iz inozemstva, prvenstveno iz Europskih zemalja ali i drugih dijelova svijeta. Objedinjavanjem i širenjem poslova reosiguranja CROATIA osiguranje d.d. također će lakše ostvariti svoje strateške ciljeve u regiji te omogućiti još snažniju podršku poslovanju povezanih društava u Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sloveniji.

S poštovanjem,
CROATIA osiguranje d.d.

Dokumenti za preuzimanje