Obavijest CROATIA osiguranja d.d.

Hrvatska agencije za nadzor financijskih usluga je na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 3. ožujka 2017. donijela Rješenje temeljem kojeg je odobrila društvu CROATIA osiguranje d.d. pripajanje društva Croatia Lloyd d.d. 

Dobiveno odobrenje je jedan od zakonskih uvjeta za poduzimanje daljnjih pravnih radnji potrebnih radi okončanja postupka pripajanja sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

S poštovanjem,
CROATIA osiguranje d.d.