Obavijest CROATIA osiguranja d.d.

U Zagrebu, 15. prosinca 2016. godine

Dostavljamo Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu od 14. prosinca 2016. o upisu promjene u Sudskom registru predmeta poslovanja-djelatnosti i odredbi Statuta u dioničkom društvu CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb, za obavljanje poslova reosiguranja u skupini neživotnih osiguranja.

  S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.

 

Dokumenti za preuzimanje