Obavijest CROATIA osiguranja d.d.

U Zagrebu, 12. prosinca 2016. godine

Dostavljamo Rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u Zagrebu od 9. prosinca 2016. kojim je CROATIA osiguranju d.d. dana suglasnost za obavljanje poslova reosiguranja u skupini neživotnih osiguranja. 

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.

Dokumenti za preuzimanje