Obavijest CROATIA osiguranja d.d.

U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., CROATIA osiguranje d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Vatroslava Jagića 33, OIB: 26187994862, obavještava da je Upravni sud Republike Slovenije odbio tužbu koju su podnijeli Adris grupa d.d. i CROATIA osiguranje d.d. protiv Rješenja Agencije za zavarovalni nadzor, u ponovnom postupku, kojim je odbijeno izdavanje odobrenja za stjecanje dionica Pozavarovalnica Sava d.d., Dunajska cesta 56, Ljubljana, Slovenija, temeljem kojeg bi Adris grupa d.d. i CROATIA osiguranje d.d. postali neposredni ili posredni imatelji udjela u kapitalu koji je jednak ili veći od 20% i manji od jedne trećine.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.