Obavijest CROATIA osiguranja d.d

Dostavljamo Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu od 2. srpnja 2018. o upisu pripajanja društva CROATIA osiguranje kredita d.d., Savska cesta 41, Zagreb, dioničkom društvu CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb.

Upisom u Trgovački sud dovršen je postupak pripajanja sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.

Dokumenti za preuzimanje