Obavijest CROATIA osiguranja d.d.

U skladu s  odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještavamo da je Upravni sud Republike Slovenije usvojio tužbu koju su podnijeli Adris grupa d.d. i  CROATIA osiguranje d.d. protiv Rješenja Agencije za zavarovalni nadzor kojim je odbijeno izdavanje odobrenja za stjecanje dionica Pozavarovalnica  Sava  d.d.,  Dunajska  cesta  56,  Ljubljana,  Slovenija,  temeljem  kojeg  bi Adris grupa d.d. i CROATIA osiguranje d.d. zajednički postali neposredni ili posredni vlasnici udjela u kapitalu koji je jednak ili veći od 20% i manji od jedne trećine, te je ukinuo predmetno Rješenje i vratio predmet na ponovni postupak.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.