Obavijest CROATIA osiguranja d.d.

Hrvatska agencije za nadzor financijskih usluga je na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 29. rujna 2017. donijela Rješenje temeljem kojeg je odobrila društvu CROATIA osiguranje d.d. neposredno stjecanje kvalificiranog udjela u iznosu preko 50% u glasačkim pravima i temeljnom kapitalu društva BNP Paribas Cardif osiguranje dioničko društvo za osiguranje.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.

Dokumenti za preuzimanje