Obavijest

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15), CROATIA osiguranje d.d., Miramarska 22, Zagreb, OIB 26187994862 ovime objavljuje sljedeće.

CROATIA osiguranje d.d. predala je 15. travnja 2015. godine, putem ovlaštenog posrednika, Komisiji za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine zahtjev za odobrenje provođenja dobrovoljne tender ponude u cilju stjecanja do 100% udjela u temeljnom kapitalu izdavatelja CROATIA osiguranje d.d. Ljubuški, Nikole Kordića b.b., 88320 Ljubuški, a prema zakonskoj regulativi propisanoj Zakonom o preuzimanju dioničkih društava Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj 7/06).

Trenutno CROATIA osiguranje d.d. drži 52,05% dionica društva CROATIA osiguranje d.d. Ljubuški.