Najava sjednice Uprave CROATIA osiguranja d.d.

U četvrtak, 26. travnja 2018. godine, održat će se sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d. na kojoj će se razmatrati:

-      Izvješća poslovodstva za 2017. godinu, Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanju, Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za 2017. godinu te Dopunski izvještaji propisani Pravilnikom o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje;

-      prijedlog Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2017. godini; te

-      Izvješće imenovanog ovlaštenog aktuara o saznanjima glede nadzora obavljanog u 2017. godini s Mišljenjem imenovanog ovlaštenog aktuara uz godišnje izvješće za 2017. godinu CROATIA osiguranja d.d.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d