Najava sjednice Uprave CROATIA osiguranja d.d.

U srijedu, 17. travnja 2019. godine, održat će se sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d. u Poslovnom centru Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, na kojoj će se razmatrati:

  • Izvješća poslovodstva za 2018. godinu, Izjava oprimjeni kodeksa korporativnog upravljanju, Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za 2018. godinu te Dopunski izvještaji propisani Pravilnikom o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje;
  • prijedlog Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2018. godini;
  • Izvješće imenovanog ovlaštenog aktuara o saznanjima glede nadzora obavljanog u 2018. godini s Mišljenjem imenovanog ovlaštenog aktuara uz godišnje izvješće za 2018. godinu CROATIA osiguranja d.d.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.