Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 15.12.2011.

U četvrtak, 15. prosinca 2011. godine, u prostorijama Generalne direkcije CROATIA osiguranja d.d. održat će se sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. 

Na dnevnom redu naći će se Izvješće o rezultatima prodaje i analiza premije, te Izvješće o ukupnim ulaganjima CROATIA osiguranja d.d.