Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 14.6.2011.

U utorak,14. lipnja 2011. godine, u prostorijama Generalne direkcije CROATIA osiguranjad.d. održat će se sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. Nadnevnom redu naći će se davanje suglasnosti na Odluke o izboru članova organadruštava članica Grupe CROATIA osiguranje.