Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 11.04.2011.

U ponedjeljak, 11. travnja 2011. godine, uprostorijama Generalne direkcije CROATIA osiguranja d.d. održat će se sjednica Nadzornogodbora CROATIA osiguranja d.d.

Na dnevnom redu naći će se Odluka o davanjusuglasnosti na Godišnje izvješće o stanju Društva za 2010. godinu i Godišnjefinancijske izvještaje za  2010. godinu,te Konsolidirano Godišnje izvješće Društva i Godišnje konsolidirane financijskeizvještaje za 2010. godinu, uz Izvješće neovisnog revizora Društva, tvrtke BDOCroatia d.o.o. Također, Nadzorni odbor razmotriti će i prijedlog Odluke oupotrebi dobiti za 2010. godinu.

 

Nadnevnom redu nalazi se i Izvješće imenovanog ovlaštenog aktuara o saznanjimaglede nadzora obavljanog u 2010. godini s Mišljenjem imenovanog ovlaštenog aktuara uz godišnje izvješće za 2010.godinu CROATIA osiguranja d.d.

Na dnevnom redu je i prijedlog Odluke oimenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2011. godinu, kao i prijedlogIzvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2010. godini.

Također,na dnevnom redu bit će i davanje suglasnosti na Odluke o opozivu i izboručlanova organa društava članica Grupe CROATIA osiguranje.

Uznavedeno Nadzorni odbor će na sjednici razmotriti davanje suglasnosti naGodišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja za 2010. godinu teraspravljati o usvajanju revidiranog Poslovnika o radu Nadzornog odbora.

SjednicuNadzornog odbora vodit će predsjednik prof.dr.sc. Nikola Mijatović, uzprisustvo članova: gđa. Nataša Duspara, dipl.oec., dr. Gzim Redžepi, g. JosipZaher, dipl.oec., g. Ante Obuljen, dipl.iur., g. Miroslav Hrašćanec. Također, prisutni će biti i predsjednik UpraveCROATIA osiguranja d.d. g. Zdravko Zrinušić, dipl. oec. i članica Uprave gđa.Silvana Ivančić, dipl. oec.