Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

U srijedu, 21. ožujka 2018. godine, održat će se sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u Poslovnom centru ADRIS, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, na kojoj će se razmotriti Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja za 2017. godinu te Odluka o sklapanju Ugovora o pripajanju društva CROATIA osiguranje kredita d.d.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.