Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

U četvrtak, 26. listopada 2017. godine, održat će se sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u Poslovnom centru ADRIS, Zagreb, Vatroslava Jagića 33. Na dnevnom redu sjednice nalaze se verifikacija zapisnika Nadzornog i Revizorskog odbora CROATIA osiguranja d.d., te razmatranje izvještaja o poslovanju I-IX 2017. godine.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.