Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

U srijedu, 21. prosinca 2016. godine, održat će se sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.  u prostorijama ADRIS GRUPE d.d., Rovinj, Obala Vladimira Nazora 1, na kojoj će se razmatrati izvještaji o poslovanju i plan poslovanja za 2017. godinu, te će se odlučivati o usvajanju plana rada interne revizije CROATIA osiguranja d.d.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.