Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 29.2.2016.

U ponedjeljak, 29. veljače 2016. godine, održat će se sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u prostorijama ADRIS GRUPE d.d., Rovinj, Obala Vladimira Nazora 1.

Na dnevnom redu sjednice nalaze se:

  • verifikacija zapisnika Nadzornog i Revizorskog odbora CROATIA osiguranja d.d.;
  • usvajanje izvještaja o poslovanju CROATIA osiguranja d.d. za 2015. godinu te plana razvoja poslovanja CROATIA osiguranja d.d.;
  • izvještavanje o radu interne revizije za 2015. godinu i odlučivanje o usvajanju plana rada interne revizije za 2016. godinu.