Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 23.6.2015.

U utorak, 23. lipnja 2015. godine, održat će se sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d., putem konzultacija.

Na dnevnom redu sjednice nalaze se točke:

  • davanje suglasnosti na Odluku Uprave o povećanju temeljnog kapitala i stjecanju dionica društava kćeri Croatia Sigurimi Sh.a. i Croatia osiguranje d.d. Ljubuški, te
  • davanje suglasnosti na Odluku Uprave o promjeni kamatne stope na zajmove.