Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 17.4.2014.

U petak, 17. travnja 2015. godine, u prostorijama ADRIS GRUPE d.d., Rovinj, Obala Vladimira Nazora 1, održat će se sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Nadzorni odbor razmatrat će Godišnje izvješće o stanju Društva i Grupe za 2014. godinu, Godišnje konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za 2014. godinu, Godišnji  upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja za 2014. godinu, te s tim u svezi donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Godišnje konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za 2014. godinu. Na dnevnom redu nalazi se i Odluka o sazivanju 41. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d. te Odluka o imenovanju člana Uprave CROATIA osiguranja d.d.