Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 2.2.2015.

U ponedjeljak, 02. veljače 2015. godine, održat će se sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. putem konzultacija (elektronskim putem). 

Nadzorni odbor razmatrat će davanje suglasnosti na Odluke Uprave na koje sukladno odredbama Statuta Društva Nadzorni odbor daje suglasnost.