Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 16.9.2014.

U utorak, 16. rujna 2014. godine, u prostorijama CROATIA osiguranja d.d., Miramarska 22, održat će se sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Nadzorni odbor na sjednici će razmatrati Informaciju o poslovanju I-VI 2014., te davanje suglasnosti na Odluke Uprave na koje sukladno odredbama Statuta Društva Nadzorni odbor daje suglasnost.