Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 16.4.2014.

U srijedu, 16. travnja 2014. godine, u prostorijama Generalne direkcije CROATIA osiguranja d.d., održat će se sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Nadzorni odbor razmatrat će davanje suglasnosti na preporuke sa sjednice Revizorskog odbora te na Izvješće Imenovanog ovlaštenog aktuara.

Na dnevnom redu naći će se i Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2013. godini te Odluke na koje sukladno odredbama Statuta Društva Nadzorni odbor daje suglasnost.