Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 21.3.2014.

U petak, 21. ožujka 2014. godine, održat će se sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. , putem konzultacija.

Nadzorni odbor razmatrat će davanje suglasnosti na Odluku Uprave na koju sukladno odredbama Statuta Društva Nadzorni odbor daje suglasnost.