Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 11.3.2014.

U utorak, 11. ožujka 2014. godine, održat će se sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. 

Nadzorni odbor razmatrat će davanje suglasnosti na Odluku Uprave o sazivanju 39. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d. Na dnevnom redu naći će se i Odluke na koje sukladno odredbama Statuta Društva Nadzorni odbor daje suglasnost.