Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d - 10.2.2014.

U ponedjeljak, 10. veljače 2014. godine, održat će se sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. putem konzultacija.

Na dnevnom redu naći će se Odluke Uprave na koje sukladno odredbama Statuta Društva Nadzorni odbor daje suglasnost.