Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

U srijedu, 17. travnja 2019. godine, održat će se sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u Poslovnom centru Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, na kojoj će se:

 • verificirati zapisnik Nadzornog odbora i razmatrati zapisnici Revizijskog odbora;
 • razmatrati Godišnje izvješće Interne revizije i odlučivati o planu rada Interne revizije;
 • razmatrati izvješća ključnih funkcija (aktuarske funkcije i usklađenosti);
 • razmatrati Izvješća poslovodstva za 2018. godinu, Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanju, Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za 2018. godinu te Dopunski izvještaji propisani Pravilnikom o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje;
 • razmatrati prijedlog Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2018. godini;
 • razmatrati Izvješće imenovanog ovlaštenog aktuara o saznanjima glede nadzora obavljanog u 2018. godini s Mišljenjem imenovanog ovlaštenog aktuara uz godišnje izvješće za 2018. godinu CROATIA osiguranja d.d.;
 • odlučivati o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2018. godini;
 • odlučivati o utvrđivanju prijedloga Odluke o imenovanju revizora za 2019. godinu;
 • odlučivati o utvrđivanju prijedloga Odluke o izboru članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.;
 • odlučivati o imenovanju u Upravu CROATIA osiguranja d.d.;
 • odlučivati o davanju suglasnosti na Odluku Uprave o odobravanju Izvješća o solventnosti i financijskom stanju (SFCR) CROATIA osiguranja d.d. za 2018. godinu.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.