Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

U utorak, 30. listopada 2018. godine, održat će se sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u prostorijama Poslovnog centra Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, na kojoj će se razmatrati Informacija o poslovanju za razdoblje I-IX 2018. godine.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.