Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 30.7.2013.

Sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. održat će se u utorak, 30. srpnja 2013. godine, u prostorijama Generalne direkcije CROATIA osiguranja d.d. 

Na dnevnom redu sjednice Nadzornog odbora naći će se Izvješće o poslovanju za razdoblje I-VI 2013. godine za CROATIA osiguranje d.d. i Grupu.