Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 3.7.2013.

U srijedu, 3. srpnja 2013. godine, održat će se sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. putem konzultacija.

Nadzorni odbor razmatrat će i davanje suglasnosti na Odluke o osiguranju tražbine.