Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 9.10.2013.

U srijedu, 09. listopada 2013. godine, u prostorijama Generalne direkcije CROATIA osiguranja d.d. održat će se sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Nadzorni odbor na sjednici će razmatrati Izvješće o provedbi donesenih odluka i zaključaka sa sjednica Nadzornog odbora vezanih uz društva kćeri Croatia osiguranje d.d. Ljubuški, CROATIA Sigurimi sh.a. i Croatia osiguranja d.d. – Društvo za osiguranje neživota, Skopje.

Isto tako, Nadzorni odbor raspravljat će o Prijedlogu Odluke o usvajanju Godišnjeg plana rada unutarnje revizije za 2013. godinu te će primiti na znanje Izvješće o radu unutarnje revizije za razdoblje I-VI/2013. godine, Izvješće o realizaciji strateških inicijativa i ciljeva CROATIA osiguranja d.d. za razdoblje od 2012-2013. godine, Izvješće o programu restrukturiranja CROATIA osiguranja d.d. u 2013. godini, analizu rezultata prodaje za razdoblje I-IX/2013. godine s procjenom rezultata do kraja 2013. godine te Izvješće o rezultatu ulaganja i očekivanja do 31.12.2013. godine.

Nadzorni odbor na sjednici će razmotriti i davanje suglasnosti na Odluke o izboru članova društava članica Grupe CO.