Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 27.6.2013.

U četvrtak, 27. lipnja 2013. godine, u prostorijama Generalne direkcije CROATIA osiguranja d.d. održat će se sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. 

Nadzornom odboru bit će podneseno Izvješće o poslovanju Društva za razdoblje I-III/2013. godine te druga izvješća na zahtjev Nadzornog odbora.

Na dnevnom redu naći će se i Odluke Uprave na koje sukladno odredbama Statuta Društva Nadzorni odbor daje suglasnost.