Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 6.5.2013.

U ponedjeljak, 06. svibnja 2013. godine, održat će se sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. putem konzultacija.

Nadzorni odbor na sjednici će razmatrati utvrđivanje prijedloga Odluke o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2013. godinu te davanje suglasnosti na Odluku Uprave Društva o sazivanju 38. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.