Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 17.12.2012.

U ponedjeljak, 17. prosinca 2012. godine, u prostorijama Generalne direkcije CROATIA osiguranja d.d. održat će se sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. 

Na dnevnom redu naći će se davanje suglasnosti na Plan poslovanja CROATIA osiguranja d.d. i Grupe CROATIA osiguranje za 2013. godinu te davanje suglasnosti na Odluke o izboru članova organa društava članica Grupe CROATIA osiguranje.