Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 30.10.2012.

U utorak, 30. listopada 2012. godine, u prostorijama Generalne direkcije CROATIA osiguranja d.d. održat će se sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. 

Nadzornom odboru bit će podneseno Izvješće o poslovanju Društva za razdoblje I-IX/2012. godine.

Na dnevnom redu naći će se i Odluke Uprave na koje sukladno odredbama Statuta Društva Nadzorni odbor daje suglasnost.