Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 13.09.2012.

Sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. održat će se u četvrtak, 13. rujna 2012. godine, u prostorijama Generalne direkcije CROATIA osiguranja d.d. 

Jedina točka Dnevnog reda odnosi se na Informaciju o nepravomoćnim presudama Trgovačkog suda u Zagrebu te donošenje odluke o podnošenju pravnih lijekova protiv presuda Trgovačkog suda.