Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 27.07.2012.

Sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. održat će se u petak, 27. srpnja 2012. godine, u prostorijama Generalne direkcije CROATIA osiguranja d.d. 

Uprava CROATIA osiguranja d.d. će Nadzornom odboru izložiti informaciju o poslovanju Društva za razdoblje I-VI/2012. godine s projekcijom rada Društva do 31.12.2012. godine te predložiti Odluku o sazivanju 37. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d. s pripadajućim Odlukama.