Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 27.06.2012.

U srijedu, 27. lipnja 2012. godine, u prostorijama Generalne direkcije CROATIA osiguranja d.d. održat će se sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Na dnevnom redu naći će se davanje suglasnosti na Odluke o izboru članova organa društava članica Grupe CROATIA osiguranje zbog isteka mandata.